pH-metry

Kategorie i filtry

pH-metry stanowią przyrządy laboratoryjne przeznaczone do pomiaru aktywności jonów wodorowych w roztworze, prezentowanej na skali pH. Roztwory o pH mniejszym od 7 klasyfikuje się jako kwasowe, a roztwory o pH większym niż 7 uważa się za zasadowe. W ofercie posiadamy stacjonarne i przenośne pH-metry laboratoryjne marki METTLER TOLEDO. Charakteryzują się one intuicyjnym działaniem, niezawodnością oraz łatwością obsługi. Umożliwiają precyzyjne i dokładne pomiary pH oraz przewodności, stężenia jonów, potencjału redoks (ORP), a także ilości rozpuszczonego tlenu.


pH-metry, czyli mierniki pH, stanowią przyrządy laboratoryjne stworzone z myślą o pomiarze aktywności jonów wodorowych w roztworze. Aktywność ta prezentowana jest na skali pH.
Skala pH umożliwia identyfikację stopnia kwasowości lub zasadowości roztworów wodnych. Wartość pH jest bezpośrednio związana ze stężeniem (aktywnością) jonów wodorowych. Roztwory o pH mniejszym od 7 klasyfikuje się jako kwasowe (z dużym stężeniem jonów wodorowych). Natomiast roztwory o pH większym niż 7  uważa się za zasadowe (o niskim stężeniu jonów wodorowych).

Pomiary elektrochemiczne

Elektrochemia stanowi dziedzinę nauki, która skupia się na analizie reakcji chemicznych w roztworach, gdzie zachodzi przepływ elektronów między elektrodą a elektrolitem. W ramach badań elektrochemicznych dokonuje się pomiarów takich parametrów jak pH, potencjał oksydacyjno-redukcyjny (redoks, ORP), stężenie jonów (ISE), przewodność oraz ilość tlenu rozpuszczonego (DO).

Konstrukcja pH-metru

pH-metr złożony jest z trzech głównych elementów: miernika, elektrody pH oraz elektrody odniesienia. Miernik pH stanowi instrument przeznaczony do pomiaru potencjałów. Dokonuje on pomiaru różnicy napięć między elektrodą szklaną a referencyjną i oblicza wartość pH.
pH-metr wykonuje pomiar różnicy potencjałów jaka występuje między elektrodą odniesienia (np. Ag/AgCl) a szklaną elektrodą pH. Różnica potencjału między tymi elektrodami zależna jest od stężenia jonów H+ w roztworze, a więc zależy od kwasowości/pH roztworu.
Pomiar pH opiera się na zestawieniu odczytu pH próbki roztworu z wartością pH roztworu referencyjnego o ściśle określonym pH (bufor). Przed przystąpieniem do pomiarów niezwykle istotne jest poddanie miernika kalibracji przy użyciu odpowiednich buforów, które posiadają znane pH. Bufory to specjalne roztwory, które utrzymują stałą wartość pH i są odporne na fluktuacje tego poziomu. Pełnią one kluczową rolę w kalibracji układu pomiarowego pH (elektroda i miernik). Wybór buforów do kalibracji jest możliwy w szerokim zakresie pH.

pH-metry – Podział

Podział pH-metrów na przenośne oraz stacjonarne model umożliwia użytkownikom elastyczne monitorowanie i pomiar poziomu pH w zróżnicowanych warunkach. pH-metry przenośne stanowią wygodne narzędzie w terenie, podczas gdy stacjonarne zapewniają dokładne pomiary i stałą kontrolę w laboratoriach.

Przenośne pH-metry

Mierniki pH przenośne umożliwiają pomiary pH w zróżnicowanych środowiskach, nawet poza laboratorium. pH-metry przenośne stają się kluczowymi narzędziami do pracy w terenie umożliwiając rutynowe badania takie jak analiza pH gleby, monitorowanie zbiorników wodnych, ocena poziomu pH ścieków ścieków i w wielu innych lokalizacjach. Te proste w obsłudze urządzenia zasilane bateriami cieszą się popularnością jako wybór do pracy w terenie, a także sprawdzają się doskonale w niewielkich laboratoriach. Z uwagi na swą przenośność, pH-metry mobilne są wygodnym rozwiązaniem, które znajduje zastosowanie w różnorodnych dziedzinach.

Stacjonarne pH-metry

Stacjonarne mierniki pH reprezentują bardziej rozbudowane i większe urządzenia, idealnie nadające się do zastosowań laboratoryjnych. Te stacjonarne mierniki pH szczególnie przydają się w przypadku pomiarów, które wymagają najwyższej precyzji.

Oferujemy także urządzenia, które nie tylko umożliwiają pomiar pH, ale również pozwalają na analizę innych parametrów. W naszej ofercie znajdują się przenośne i stacjonarne pH-metry laboratoryjne firmy METTLER TOLEDO. Urządzenia te charakteryzują się intuicyjnym działaniem, niezawodnością oraz prostą obsługą. Mierniki te umożliwiają precyzyjne i dokładne pomiary pH. Dodatkowo oferują pomiar innych istotnych parametrów (takich jak przewodność, stężenie jonów, potencjał redoks (ORP) oraz ilość rozpuszczonego tlenu) w warunkach laboratoryjnych.

Przewodność próbki

Wartość pH jest związana z przewodnością, jednak ta zależność nie jest powiązania w sposób liniowy czy bezwzględny.
Elektroda pH reaguje wyłącznie na jony H+ obecne w roztworze. W przypadku pomiaru przewodnictwa, sensory mierzą aktywność wszystkich jonów (kationów i anionów) obecnych w roztworze. W miarę wzrostu stężenia jonów w roztworze, jego przewodnictwo również rośnie. Ruchliwość jonów ma także wpływ na przewodnictwo. Spośród powszechnie występujących jonów w roztworach, najbardziej ruchliwym kationem jest jon wodorowy [H+]. Jego przewodnictwo wynosi 350 jednostek. Z kolei najbardziej ruchliwym anionem jest jon wodorotlenkowy [OH-].  Przewodniość 199 jednostek. Pozostałe często występujące jony wahają się w przedziale od 40 do 80 jednostek. Stąd wynika, że roztwory o silnym charakterze kwasowym lub zasadowym cechują się wyższą przewodnością.
Przewodność stanowi istotny parametr, którego zastosowanie obejmuje m.in. analizę wody oraz przemysł farmaceutyczny, spożywczy i elektroniczny.

Pomiar pH – Zastosowanie

Pomiar wartości pH ma szerokie zastosowanie w wielu różnych dziedzinach i obszarach działań.
Pomiary pH znajdują swoje zastosowanie w pracach laboratoryjnych i badawczo-rozwojowych. Dodatkowo w kontekście zapewniania jakości produktów oraz w procesach produkcyjnych, gdzie istotny aspekt stanowią określone właściwości wyrobów. Dodatkowo, pomiar pH odgrywa kluczową rolę w ochronie urządzeń.
pH-metry znajdują zastosowanie w wielu branżach. Głównie w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologicznym, kosmetycznym, oczyszczaniu gleby i ścieków, procesach filtracji wody czy przemyśle spożywczym.
Mierniki pH znajdują swoje zastosowanie w pomiarze poziomu pH zarówno w czystej wodzie, jak i w przypadku ścieków bytowych czy chemicznych. Dodatkowo, są one wykorzystywane w analizie pH produktów spożywczych, takich jak wędliny, mięso czy nabiał. Stosowane są również przy określaniu charakterystyki pH w produktach kosmetycznych.

W naszej ofercie dostępne są przenośne i stacjonarne pH-metry laboratoryjne firmy METTLER TOLEDO. Wyróżniają się intuicyjnym działaniem, niezawodnością oraz łatwością obsługi. Dzięki nim możliwe są precyzyjne i dokładne pomiary pH oraz innych kluczowych parametrów. Parametry te to przewodność, stężenie jonów, potencjał redoks (ORP), ilość rozpuszczonego tlenu. Mierniki Mettler Toledo dysponują oprogramowaniem LabX®, które umożliwia eksport danych do pamięci USB, drukowanie wyników oraz zapewnia zgodność z obowiązującymi przepisami.


Zapewniamy kompleksową obsługę

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o produktach, usługach serwisowych, składaniu zamówień lub masz inne pytania.


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.