Inkubatory CO2 oraz inkubatory CO2-N2/02

Kategorie i filtry

Inkubatory CO2 to urządzenia stosowane w nowoczesnych laboratoriach badawczych i klinicznych w celu zapewnienia stabilnego środowiska procesom, takim jak hodowle komórkowe i hodowle tkankowe. Najprostsze inkubatory funkcjonują jak piece z kontrolowaną temperaturą, umożliwiające osiągnięcie temperatury od 60 do 65 ° C. Przeważnie jednak pracują w temperaturze około 36 do 37 ° C. Większość nowoczesnych inkubatorów posiada zdolność generowania niskich temperatur a także umożliwia kontrolę poziomu wilgotności i CO2.

Inkubator CO2 Memmert
Inkubator CO2 Memmert

Inkubatory CO2 Memmert ICOmed

Inkubatory CO2 Memmert ICOmed z zakresem temperatur pracy od +5°C powyżej temperatury otoczenia do +50°C. Inkubatory CO2 firmy Memmert dostępne są w 4 rozmiarach (o objętości komory 56, 107, 156 i 241 litrów). Precyzyjny system sterowania inkubatorem CO2 umożliwiający urządzeniu bardzo szybko osiągnąć ustawioną temperaturę. Budowa inkubatorów Memmert gwarantuje idealną higienę oraz umożliwia proste i dokładne czyszczenie. Urządzenie posiada sterylizację termiczną w 180°C.

Model Pojemność (l) Klasyfikacja medyczna Rodzaj sterylizacji Możliwość regulacji stężenia O2
ICO50med 56 TAK termiczna opcja
ICO105med 107 TAK termiczna opcja
ICO150med 156 TAK termiczna opcja
ICO240med 241 TAK termiczna opcja
Memmert inkubator CO2
Memmert inkubator CO2

Inkubatory CO2 Memmert ICO 

Inkubatory CO2 Memmert ICO z zakresem temperatur pracy +5°C od temp. otoczenia do +50°C. Zakres nastawy temperatury od +18°C do +50 °C. Zakres nastawy CO2 od 0 do 20% CO2. Inkubatory Memmert ICO dostępne są w 4 rozmiarach (o objętości komory 56, 107, 156 i 241 litrów). Urządzenia ze stali nierdzewnej oraz ze sterylizacją termiczną w 180°C.

Model Pojemność (l) Klasyfikacja medyczna Rodzaj sterylizacji Możliwość regulacji stężenia O2
ICO50 56 NIE termiczna opcja
ICO105 107 NIE termiczna opcja
ICO150 156 NIE termiczna opcja
ICO240 241 NIE termiczna opcja

Inkubatory CO2

Inkubator CO2 pozwala na uzyskanie atmosfery zbliżonej charakterem do atmosfery naturalnej panującej wewnątrz organizmu, niezbędnej do rozwoju hodowli komórkowych i tkankowych. W celu zapewnienia wzrostu i bezpieczeństwa próbkom należy dopasować temperaturę, wilgotność oraz stężenie CO2 w taki sposób aby w jak największym stopniu spełnić wymagania stawiane przez dane kultury komórkowe. Urządzenie posiada wnętrze całkowicie odizolowane od otoczenia, co gwarantuje brak wpływu środowiska zewnętrznego na atmosferę panującą w środku urządzenia.

Inkubatory CO2 do hodowli komórkowych kontrolują warunki środowiskowe na kilka sposobów i występują  w wersjach z płaszczem wodnym lub płaszczem powietrznym.

Kontrola warunków środowiskowych w inkubatorach CO2

Kontrola temperatury w inkubatorach CO2

Podczas otwierania drzwi inkubatora CO2 dochodzi do zakłócenia temperatury wnętrza. Wewnątrz inkubatora CO2 dochodzi do zetknięcia ciepłego i chłodnego powietrza. Aby temperatura wewnętrzna powróciła do wymaganego poziomu musi poprawnie działać system kontroli temperatury inkubatora. Jednym z rodzajów mechanizmu, który umożliwia inkubatorom odporność na wahania temperatury jest płaszcz wodny.

Inkubatory CO2 z płaszczem wodnym

Szczególnie cenne urządzenia w przypadku awarii zasilania. Inkubatory CO2  z płaszczem wodnym utrzymują temperaturę przez pięć do sześciu godzin w przypadku utraty mocy. Sterylizacja termiczna w przypadku inkubatorów CO2 z płaszczem wodnym nie jest możliwa, ponieważ nagrzewanie powoduje zwiększanie objętości wody w płaszczu i zagraża integralności inkubatora. Inkubatory z płaszczem wodnym potrzebują więcej czasu w celu  osiągnięcia i ustabilizowania się wymaganej temperatury. Wadę inkubatorów CO2 z płaszczem wodnym niewątpliwie stanowi ich wielkość a także waga. Do wad zaliczamy także konieczność opróżniania i napełniania wodą podczas wykonywania konserwacji. Dodatkowo wodna izolacja jest  ciężka co znacznie utrudnia przenoszenie inkubatora bez uprzedniego opróżnienia płaszcza.

Aktualnie w celu optymalnego wykorzystania cennej przestrzeni w laboratorium zdecydowanie częściej wybiera się inkubatory CO2 z płaszczem powietrznym umożliwiające ich pionowe ustawienie.

Inkubatory CO2 z płaszczem powietrznym

Urządzenia, które szybko osiągają nastawioną temperaturę, ale nie są w stanie utrzymać danej temperatury bez źródła zasilania. Inkubatory CO2  z płaszczem powietrznym  ważą znacznie mniej niż urządzenia  z płaszczem wodnym o porównywalnej wielkości. W przypadku częstego otwierania drzwi inkubatory CO2 z płaszczem powietrznym posiadają krótsze czasy powrotu do temperatury i wilgotności. Inkubatory CO2 z płaszczem powietrznym gwarantują szybką reakcję po otwarciu drzwi i doskonałą jednorodność temperatury co umożliwia  utrzymanie hodowanych próbek w optymalnej temperaturze.

Kontrola wilgotności w inkubatorach CO2

Nowoczesne inkubatory CO2 wyposażone są w  szybko reagujący system nawilżania.

Utrzymanie idealnej wilgotności wewnątrz inkubatora CO2  jest konieczne, ponieważ zapobiega wysychaniu kultur komórkowych. Odpowiednie nawilżenie wspiera również ważną funkcję utrzymania jednolitego ciśnienia w komórkach osmotycznych.

Na wysychanie próbki ma wpływ wilgotność panująca wewnątrz inkubatora CO2 ale także ilość i rodzaj przepływu powietrza, który występuje w komorze.

Kontrola CO2

Utrzymanie odpowiedniego poziomu CO2 w inkubatorze jest bardzo ważne, ponieważ CO 2 oddziałuje z systemem buforowym pożywki do hodowli komórkowej i pozwala m.in. określić pH pożywki.

W inkubatorach CO2 stosuje się dwa rodzaje czujników CO2: tradycyjny czujnik przewodności cieplnej- termoprzewodnościowy (TC) lub nowocześniejszy czujnik podczerwieni (IR).

Inkubatory CO2 wyposażone w sterownie czujnikiem przewodnictwa cieplnego (TC)

W przypadku inkubatorów CO2 wyposażonych w czujniki termoprzewodnościowe (TC) poziom CO2 kontrolowany jest poprzez wykrywanie wahań przewodnictwa w wyniku zmian warunków środowiskowych. Tradycyjny czujnik przewodności cieplnej jest wrażliwy na zmiany wilgotności w komorze i wahania temperatury. W celu wyeliminowania wilgotności względnej i temperatury jako źródła zmienności producenci inkubatorów CO2 opracowali czujniki działające w podczerwieni.

Inkubatory CO2 wyposażone w czujniki podczerwieni (IR)

Czujniki podczerwieni mierzą absorbancję światła z lampy podczerwieni o określonej długości fali na wybranej odległości. CO2 pochłania światło  o wybranej długości fali, dlatego czujnik funkcjonuje niezależnie od temperatury i wilgotności. W przypadku konieczności częstego otwierania inkubatora CO2 czujnik podczerwieni gwarantuje lepszą dokładność pomiaru. Dodatkowo zapewnia precyzyjną kontrolę emisji CO2 i powrót do zadanych przez użytkownika parametrów.

Kontrola O2

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie naukowców eksperymentami, które badają wpływ różnych poziomów O2 na komórki w hodowli w tym także zjawisko hipoksji. Aby zapewnić zoptymalizowane środowiska dla ważnych kultur, badacze zwiększyli zainteresowanie kontrolowaniem stężenia tlenu, na które narażone są ich komórki. W efekcie wzrosło zapotrzebowanie na inkubatory ze zmienną kontrolą tlenu. Cel stanowi zapewnienie atmosfery o zmniejszonej zawartości O2, a w konsekwencji dokładniejsza symulacja fizjologicznych warunków tlenowych. Takie inkubatory umożliwiają monitorowanie i regulację poziomów O2 i CO2. Producenci oferują wysoce regulowane środowiska CO2 i O2 z możliwością dokładnego naśladowania fizjologicznych warunków i zapewnienia optymalnego środowiska dla rozwoju komórek macierzystych i pierwotnych.

Inkubatory CO2- kontrola zanieczyszczenia

Poza koniecznością utrzymania odpowiednich warunków hodowli dla komórek istotnym wyzwaniem w przypadku hodowli komórkowej jest zapobieganie zanieczyszczeniu. Zanieczyszczenia mogą nastąpić na skutek wprowadzenia zanieczyszczonej ręki lub rękawicy osoby, która dotyka wnętrza inkubatora CO2 . Zanieczyszczenia mogą dostać się także  podczas otwierania drzwi w wyniku przenoszenia przez powietrze.  Problem ten w wielu przypadkach rozwiązano montując w inkubatorach CO2 system filtracji HEPA. System ten jest w stanie odfiltrować 99,97% zanieczyszczeń większych niż 0,3 µm. Powietrze przepływa przez filtr w sposób ciągły co pozwala wyeliminować zanieczyszczenie po otwarciu drzwi inkubatora CO2. System filtracji HEPA gwarantuje wyeliminowanie wszelkich zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu, zanim zdążą skazić hodowlę komórkową.

W celu oczyszczenia wewnętrznych powierzchni inkubatora większość modeli odkażanych jest za pomocą cykli sterylizacji wykorzystujących wysoką temperaturę. Wymusza to opróżnienie inkubatora przed sterylizacją. Cykl odkażania odbywa się z użyciem suchego lub mokrego gorącego powietrza.

W inkubatorach CO2  do zapobiegania zanieczyszczeniom wykorzystuje się również ciśnienie powietrza do ochrony kultur podczas otwierania drzwi.
W komorze wewnętrznej panuje niewielkie nadciśnienie. Brak podciśnienia chroni przed przedostaniem się jakichkolwiek potencjalnych zanieczyszczeń i brudnego powietrza do wewnętrznej komory z zewnątrz.

Inną możliwością  jest wybranie inkubatora, którego wewnętrzne powierzchnie (półki, ściany wewnętrzne) są w 100% wykonane z miedzi. Miedź posiada właściwości antybakteryjne dzięki czemu może chronić przed zanieczyszczeniami wprowadzanymi przez użytkownika lub przez dno płytek hodowlanych. Jednakże miedziane wnętrze w warunkach podwyższonej wilgotności oraz stężenia CO2, stopniowo ulega utlenianiu.

Wnętrze inkubatora CO2 wykonane ze stali nierdzewnej wzbogaconej miedzią stale hamuje rozwój pleśni, grzybów, mykoplazmy i bakterii.  Dzięki czemu zapewniają niezrównaną kontrolę nad przebiegiem hodowli komórkowych.

Inkubatory CO2 mogą posiadać również opcjonalny system SafeCell ™ UV, który eliminuje zanieczyszczenia z powietrza i wody bez uszkadzania kultur komórkowych.

W przypadku gdy wymagane jest całkowite odkażenie komory z weryfikacją, doskonale sprawdzi się szybka technologa sterylizacji niskotemperaturowej nadtlenkiem wodoru.  Nadaje się ona do stosowania we wszystkich laboratoriach i ogranicza czas przestoju do mniej niż 3 godzin.

Hodowla komórkowa to proces, w którym następuje wzrost mikroorganizmów, komórek (ludzkich, roślinnych, zwierzęcych) lub wirusów, które rosną w kontrolowanych, precyzyjnie określonych warunkach poza ich naturalnym środowiskiem. Kultury komórkowe wykorzystuje się do diagnozowania infekcji, prowadzenia badań oraz testowania nowych leków. Komórki hodowane w laboratorium można podzielić na trzy różne typy: komórki pierwotne (pozyskane bezpośrednio z organizmu), komórki transformowane i komórki samoodnawiające się.

Hodowla tkankowa stanowi ważne narzędzie do badania biologii komórek organizmów wielokomórkowych i ogólnie odnosi się do wzrostu komórek z tkanki organizmu wielokomórkowego in vitro. Jest to metoda badań biologicznych, w której fragmenty tkanki przenosi się do sztucznego środowiska, w którym mogą przetrwać i funkcjonować. Hodowana tkanka może składać się z pojedynczej komórki, populacji komórek i całości lub części narządu.


Zapewniamy kompleksową obsługę

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o produktach, usługach serwisowych, składaniu zamówień lub masz inne pytania.


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.